Akcija BB › inicijative › u-cijelosti-usvojen-amandman-abb-a-na-20.-sjednici-gradskog-vijea-grada-bje

U cijelosti usvojen amandman ABB-a na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Bjelovara usvojen je proračun Grada Bjelovara za 2020. godinu. Zdenka Henc, gradska vijećnica i predsjednica ABB-a u propisanom zakonskom roku podnijela je amandman koji je usvojen u cijelosti. Navedeni amandman uvrstit će se u proračun za 2020.godinu od 1. rujna 2020.godine.

Amandman glasi:
- Grad Bjelovar će za drugo dijete sufinancirati 20% od cijene programa, ako je prvo dijete polaznik dječjega vrtića ili osnovne škole,
- za treće i svako sljedeće dijete preuzet će sufinanciranje u cijelosti neovisno o tome da li je prvo i drugo dijete polaznik dječjeg vrtića ili osnovne škole.

Obrazloženje amandmana: Svjesni situacije odlazaka mladih ne samo iz naše sredine već i cijele Hrvatske, ABB ovom mjerom predlaže oslobađanje roditelja/skrbnika plaćanja jaslica/vrtića za svako treće i slijedeće dijete u obitelji neovisno da li su djeca u jaslicama/vrtiću ili su učenici osnovne škole (razlika - do sada je oslobođeno treće i svako sljedeće dijete samo ako prvo i drugo dijete pohađa jaslice/vrtić).

Stoga je prijedlog ABB-a da se za navedenu mjeru osiguraju sredstva u proračunu grada Bjelovara za 2020. godinu počevši od 1. rujna 2020. godine. Nadamo se da će i to biti jedna od demografskih mjera koja će pridonijeti povećanju nataliteta.
Također je dostavljen i Prijedlog vezano uz Odluku za utvrđivanje kriterija upisa djece u vrtić na način da kod upisa u vrtić prednost imaju djeca smještena u udomiteljskim obiteljima.

Povodom božićnih blagdana Akcija bjelovarsko-bilogorska darivala je Udrugu za autizam Bjelovar.

Akcija bjelovarsko-bilogorska


‹‹ Prethodni članak: Djeca su budućnost i ponos našega grada